Filme von Larisa Shepitko im Programm von AUFBRUCH DER AUTORINNEN


Flügel / Krylja

UdSSR 1966, R: Larisa Shepitko, B: Natalya Ryazantseva, Valentin Ezhov, K: Igor Slabnevich, M: Roman Ledenev, D: Maya Bulgakova, Zhanna Bolotova, Panteleimon Krymov, Leonid Dyachkov, Vladimir Gorelov, Yury Medvedev, Zhanna Aleksandrova, 85‘, 35mm, OmU


Do, 29.10.2015 um 20 Uhr, Einführung: Erika Gregor

AUFBRUCH DER AUTORINNEN – DIE REGISSEURINNEN DER 60ER JAHRE UND DIE HELDINNEN IHRER FILME